Katowice – opis miasta i jego historia gospodarcza

 

Opis KatowicKatowice to największe miasto w województwie śląskim, w którym żyją ponad 303 tysiące osób. Jest on jednym z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i siedzibą władz wojewódzkich.

Początki miasta sięgają wieku XVI, kiedy to był on ośrodkiem kuźniczym i rolniczym. Gwałtowny rozwój Katowic zapoczątkował dopiero wiek XIX, czyli czas rozwoju przemysłu oraz doprowadzenia w te tereny linii kolejowej. Obecnie Katowice to miasto nowoczesne, dobrze skomunikowane międzynarodowo i krajowo, które stanowi ważny ośrodek gospodarczy, w szczególności handlowo-usługowy z przewagą działalności produkcyjnej, a także przemysłowy, kulturalny, akademicki i specjalistycznych usług medycznych.

Za szybki rozwój miasta w poprzednich stuleciach odpowiadał w szczególności przemysł wydobywczy oraz ciężki, który także i dzisiaj kojarzony jest z Katowicami, chociaż ich obecna struktura gospodarcza jest już znacznie bardziej zróżnicowana. Od końca XVIII wieku zaczęły powstawać tu liczne kopalnie węgla kamiennego, a także huty, zakłady metalurgiczne, chemiczno-technologiczne, ceramiczne, kamieniarskie. Znaczenie przemysłu zaczęło maleć dopiero pod koniec wieku XX, kiedy to przewagę zdobył sektor usługowo-handlowy.