Ważne instytucje mające związek z działalnością gospodarczą

 

Ważne instytucja w KatowicachW Katowicach działa wiele instytucji wspierających przedsiębiorczość. Są one skoncentrowane na tym, aby oferować swoim klientom pełne wparcie w biznesie – jego zakładaniu, rozwoju, inwestycjach. Należą do nich między innymi agencje rozwoju lokalnego, izby gospodarcze, biura konsultingowe i informacyjne, instytucje finansowe.

  • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Uniwersytet Śląski – to inicjatywa skoncentrowana na rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych, świadczy usługi proinnowacyjne, realizuje projekty biznesowe, gromadzi ekspertów, wspiera przedsiębiorczość przez zakładanie małych i średnich firm.

  • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości – podejmuje działania skierowane na wzrost gospodarczy regionu, wspiera wzrost konkurencyjności, głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.

  • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – świadczy usługi na rzecz rozwoju województwa poprzez przygotowywanie programów pomocowych, promocję regionu, przyciąganie inwestorów, obsługuje programy krajowe i międzynarodowe.

  • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – zrzesza rzemieślników i przedsiębiorców, prowadzi kursy branżowe i specjalistyczne.

  • Regionalna Izba Gospodarcza – zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, świadczy usługi doradcze, szkoleniowe, wspiera współpracę z zagranicą, umożliwia wymianę ofert.

Inne instytucje wspomagające gospodarkę znajdują się także w okolicznych miastach, między innymi w Chorzowie, gdzie działa Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.